PMBOK6 - מה השתנה


מוסמכי PMP? מתכוונים לגשת למבחן ההסמכה?

בימים אלה יצאה לאור גרסה 6 של ה- PMBOK.

מי שחבר בארגון ה-PMI יכול כבר עכשיו להוריד עותק דיגיטלי של הספר. מי שירצה לקנות עותק מודפס יאלץ לחכות לסוף שנת 2017.


במאמר זה ריכזתי עבורכם את כל השינויים המהותיים שעליכם לדעת.


Agile Agile Agile

אין ספק שמתודת ניהול פרויקטי תוכנה באמצעות Agile תפס תאוצה ומקום נכבד בעשור האחרון. ארגון ה- PMI אינו יכול להתעלם מכך שכן מתודולוגיית ה- PMBOK מספק מסגרת מסגרת כללית לניהול פרויקטים באשר הם אך כאשר מגיעים לניהול פרויקטי תוכנה חייבים לעשות Drill Down ולהשתמש בשיטות אחרות. על כן, הקדיש ארגון ה- PMI פרק שלם עבור מתודולוגיית ה- Agile.


כלים ושיטות

מאמץ מיוחד עבור גרסה זו היה להפחית את כמות הכלים והשיטות (Tools & Techniques) על ידי התמקדות באלה הנמצאים בשימוש רוב הזמן בפרויקטים. לאחר ההפחתה, קובצו הכלים והשיטות (T&T) לקבוצות (לא כולם שייכים לקבוצה. אלה הן הקבוצות העיקריות:

  • Data gathering

  • Data analysis

  • Data representation

  • Decision making

  • Communication skills

  • Interpersonal and team skills


תפקיד מנהל הפרויקט

זהו פרק חדש המתאר את תפקידו של מנהל הפרויקטים בתוך הצוות. הפרק מתייחס אל יכולות ההשפעה של מנהל הפרויקט והיכולות הדרושות. משולש הכישורים החדש של ה-PMBOK גם הוא נדון בפרק זה עם דגש על יכולות ניהול עסקיות ואסטרטגיות, כישורים טכניים וכישורי מנהיגות. בסופו של הפרק יש התייחסות לתפקיד מנהל הפרויקט כאינטגרטור.

שימו לב: אומנם ה- PMI לא תמיד מציין זאת מפורשות אך בהחלט יהיו קייימות שאלות במבחן ה-PMP על תפקידיו של מנהל הפרויקט.


שינוי שמות תחומי ידע ותהליכים

Project Time Management השתנה ל- Project Schedule Management וזאת כדי לציין כי לוח הזמנים של הפרויקט הוא זה במוגדר ומנוהל ולא הזמן הזמן שכן לא ניתן לנהל זמן (Time).


Human Resource Management השתנה ל- Project Resource Management וזאת בגלל שבפרויקט לא מנהלים רק משאבים אנושיים אלא גם משאבים פיסיים.


תוספת של תהליכים חדשים

Manage Project Knowledge (תחת תחום הידע של ניהול אינטגרציה)

Control Resources

Implement Risk Response

התהליך של Estimate Activity Resources הועבר לתחום הידע של ניהול משאבים

התהליך של Close Procurement בוטל


שינוי שמות תהליכים

חלק משמות התהליכים שונו וזאת כדי לשפר את העקביות והבהירות. להלן ההבדלים בין גרסה 5 לבין גרסה 6:


אשמח לייעץ בנושא לכל מי שמעוניין לגשת לקורס הכנה או לגשת למבחן.


יניב לוי צדק, PMP
מאמרים נבחרים
חיפוש לפי תגיות